Yao Ming đã tham dự Hiệp hội Bóng rổ Báo chí CBA Company Interform
Zhongtian Online, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 6 (Phóng viên Zhao Rui Wang Yan) Liên minh bóng rổ Trung Quốc (Bắc Kinh) Co., Ltd. (sau đây gọi là "Công ty CBA") được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 30. Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc, đã tham dự cuộc họp báo được thông báo rằng Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc chính thức ủy quyền cho cuộc thi và quyền kinh doanh cho công ty CBA. Theo kế hoạch mới nhất do công ty phát hành, CBA League sẽ được điều chỉnh đáng kể trong hệ thống cạnh tranh và hệ thống viện trợ nước ngoài trong năm năm tới.
 
  Tại cuộc họp, Li Jinsheng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bóng rổ của Chính quyền Thể thao và Chủ tịch của Công ty CBA, đã giới thiệu các thành viên điều hành công ty và tiến bộ mới nhất của công ty. Ma Guoli phục vụ như một nhà tư vấn của công ty CBA, Zhang Xiong là tổng giám đốc của cuộc thi, và Jiang Jian là tổng giám đốc kinh doanh.
 
  Cuộc họp báo cũng giới thiệu các tình huống có liên quan như cải cách hệ thống CBA League. Trong số đó, CBA League sẽ được điều chỉnh đáng kể trong hệ thống cạnh tranh và hệ thống viện trợ nước ngoài trong năm năm tới. Mỗi mùa của mỗi trận đấu thường xuyên của mỗi đội sẽ tăng dần từ 38 lên 56, và thời gian mùa của mùa giải cũng sẽ là mở rộng. Đồng thời, bắt đầu từ mùa 18/19, nó sẽ giảm các đội với viện trợ nước ngoài châu Á và hạn chế thời gian viện trợ nước ngoài châu Á. Về phát triển kinh doanh, sự phát triển kinh doanh trong tương lai của CBA League sẽ được điều hành độc lập bởi CBA và phát triển thống nhất. Hiện tại, công việc quảng bá đầu tư khác nhau tại CBA League đã được chính thức ra mắt.
 
  Trong cuộc họp báo, Yao Ming đã đọc sự chấp thuận của Cục Quản lý Thể thao Nhà nước về cuộc thi CBA League và quyền kinh doanh cho Thỏa thuận ủy quyền thương mại và cạnh tranh của CBA League.
 
  Li Jinsheng cho biết tại cuộc họp rằng Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc không chỉ làm rõ quyền sở hữu quyền sở hữu của CBA League, mà còn đảm bảo hoạt động độc lập của công ty CBA khỏi hệ thống. Đây là một sự đổi mới quan trọng trong cải cách bóng rổ của Trung Quốc.

By duanhui

RIK VIP】 【DAFABET】 【Fa88】 【k8】 【KEO CHINH