Bảng xếp hạng mùa NBA
Các bảng xếp hạng 2022 NBA Đông và Tây như sau: Bảng xếp hạng đầy đủ của phần Đông thường xuyên 1. Heat 53 thắng và 29 trận thua 2, Celtics 51 thắng và 31 trận thua 3, Bucks 51 chiến thắng, 31 trận thua, 4, 76 Con người, 51 chiến thắng, 31 trận thua, 5, hung dữ, rồng hung dữ 48 chiến thắng 34 trận thua 6, Bull 46 thắng 36 trận thua 7, Nets 44 chiến thắng và 38 trận thua 8, Cavaliers 44 chiến thắng và 38 trận thua 9, Eagle 43 chiến thắng và 39 trận thua 10 10 , Hornets 43 chiến thắng và 39 trận thua 11, Knicks 37 thắng 45 trận thua 12 trận thua 12, Wizards 35 chiến thắng, 47 trận thua 13, Pacers 25 chiến thắng và 57 trận thua 14, Pistons 23 chiến thắng và 59 trận thua Xếp hạng mùa 1, Sun 64 chiến thắng, 18 trận thua 2, Grizzlies 56 thắng 26 trận thua 3, Warriors 53 chiến thắng và 29 trận thua 4, Lone Ranger 52 thắng 30 trận thua 5, Jazz 49 thắng và 33 trận thua 6, Nuggets 48 chiến thắng và 34 trận thua 7 . Chiến thắng 55 trận thua 14, Thunder 24 thắng 58 trận thua 15, Rocket 20 thắng 62 trận thua Người chơi Playoffs Người chơi Player Lịch thời gian số 1. Thời gian Bắc Kinh ngày 13 tháng 4: Net vs Cavaliers 7: 00; 2. Ngày 13 tháng 4: Timberwolves vs Express 9: 30; 3. Thời gian Bắc Kinh ngày 14 tháng 4: Eagle vs Hornet 7: 00; 4, ngày 14 tháng 4, Thời gian Bắc Kinh: Pelicans vs Spurs 9: 30; 5. Thời gian Bắc Kinh ngày 16 tháng 4 , Để bắt đầu trò chơi; 6. 16 tháng 4, Giờ Bắc Kinh: Người chiến thắng của Clippers và Timberwolves vs Pelicans và Spurs, thời gian bắt đầu sẽ được xác định.

 

NBA xếp hạng 2021-2022 Xếp hạng mới nhất
NBA xếp hạng 2021-2022 Xếp hạng mới nhất như sau: Xếp hạng Liên minh phương Đông: 1 nhiệt 53 chiến thắng 29 trận thua 2 Celtics 51 chiến thắng 31 trận thua 31 trận thua 4 76 người 51 chiến thắng, 31 trận thua, 48 trận thắng, 34 trận thua 6 trận thua 6 tổn thất 6 trận thua 6 trận thua 6 trận thua 6 trận thua Bulls 46 chiến thắng, 36 trận thua, 7 lưới 44 chiến thắng, 38 trận thua 8 hiệp sĩ 44 chiến thắng, 38 trận thua, 43 chiến thắng, 39 trận thua, 43 chiến thắng, 39 trận thua, 37 chiến thắng, 45 Mất mát, 12 phù thủy, 35 chiến thắng, 47 trận thua, 157 trận thua, 57 trận thua 14 Pistons 23 chiến thắng 59 trận thua 15 Magic 22 chiến thắng 60 trận thua Liên minh phương Tây Xếp hạng: 1 Sun 64 chiến thắng, 18 trận thua 26 trận thắng 26 thua 3 Chiến binh 53 trận thắng 29 52 chiến thắng, 30 trận thua 59 chiến thắng 33 trận thua 6 đào vàng 48 chiến thắng, 34 trận thua 7 Timberwolves 46 chiến thắng, 36 trận thua, 42 chiến thắng, 40 trận thua 9 Pelicans 36 chiến thắng, 10 Spurs, 34 chiến thắng, 33 chiến thắng , 52 trận thua 137 chiến thắng 55 trận thua 14 Thunder 24 chiến thắng 58 trận thua 15 tên lửa 20 chiến thắng 62 trận thua NBA East -west xếp hạng bảng xếp hạng
Các bảng xếp hạng 2022 NBA Đông và Tây như sau: Bảng xếp hạng đầy đủ của phần Đông thường xuyên 1. Heat 53 thắng và 29 trận thua 2, Celtics 51 thắng và 31 trận thua 3, Bucks 51 chiến thắng, 31 trận thua, 4, 76 Con người, 51 chiến thắng, 31 trận thua, 5, hung dữ, rồng hung dữ 48 chiến thắng 34 trận thua 6, Bull 46 thắng 36 trận thua 7, Nets 44 chiến thắng và 38 trận thua 8, Cavaliers 44 chiến thắng và 38 trận thua 9, Eagle 43 chiến thắng và 39 trận thua 10 10 , Hornets 43 chiến thắng và 39 trận thua 11, Knicks 37 thắng 45 trận thua 12 trận thua 12, Wizards 35 chiến thắng, 47 trận thua 13, Pacers 25 chiến thắng và 57 trận thua 14, Pistons 23 chiến thắng và 59 trận thua Xếp hạng mùa 1, Sun 64 chiến thắng, 18 trận thua 2, Grizzlies 56 thắng 26 trận thua 3, Warriors 53 chiến thắng và 29 trận thua 4, Lone Ranger 52 thắng 30 trận thua 5, Jazz 49 thắng và 33 trận thua 6, Nuggets 48 chiến thắng và 34 trận thua 7 . Chiến thắng 55 trận thua 14, Thunder 24 thắng 58 trận thua 15, Rocket 20 thắng 62 trận thua Người chơi Playoffs Người chơi Player Lịch thời gian số 1. Thời gian Bắc Kinh ngày 13 tháng 4: Net vs Cavaliers 7: 00; 2. Ngày 13 tháng 4: Timberwolves vs Express 9: 30; 3. Thời gian Bắc Kinh ngày 14 tháng 4: Eagle vs Hornet 7: 00; 4, ngày 14 tháng 4, Thời gian Bắc Kinh: Pelicans vs Spurs 9: 30; 5. Thời gian Bắc Kinh ngày 16 tháng 4 , Để bắt đầu trò chơi; 6. 16 tháng 4, Giờ Bắc Kinh: Người chiến thắng của Clippers và Timberwolves vs Pelicans và Spurs, thời gian bắt đầu sẽ được xác định.

 

By duanhui

RIK VIP】 【DAFABET】 【Fa88】 【k8】 【KEO CHINH