Playoffs mùa hè 2021LPL
2021LPL Fair Summer Fair và Sắp xếp thời gian: Giai đoạn đầu tiên (Hệ thống sủi bọt): G1/12 tháng 8 (Thứ năm) 17:00: Vị trí thứ chín so với vị trí thứ tám.

 

G2/13 tháng 8 (Thứ Sáu) 17:00: Vị trí thứ mười so với thứ bảy.

 

G3/14 tháng 8 (Thứ Bảy) 17:00: Người chiến thắng VSG1 vị trí thứ năm.

 

G4/15 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng VSG2 thứ sáu.

 

G5/19 tháng 8 (Thứ năm) 17:00: Người chiến thắng VSG3 thứ tư.

 

G6/20 tháng 8 (Thứ Sáu) 17:00: Người chiến thắng VSG4 Vị trí thứ ba.

 

Giai đoạn thứ hai (bốn bán kết): G7/21 tháng 8 (Thứ Bảy) 17:00: Người chiến thắng VSG5 Vị trí đầu tiên.

 

G8/22 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng VSG6 thứ hai.

 

G9/26 tháng 8 (Thứ năm) 17: 00: G7 Loser VSG8 LOSER.

 

G10/27 tháng 8 (Thứ Sáu) 17: 00: Người chiến thắng G7 Người chiến thắng VSG8.

 

G11/29 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng G9 VSG10 LOSER.

 

Chung kết: G12/ngày được đặt thành người chiến thắng G10 Win VSG11.

 

2021LPL Mùa hè sớm hơn: Vị trí đầu tiên: 200 điểm (tiến bộ tự động).

 

Vị trí thứ hai: 110 điểm.

 

Vị trí thứ ba: 80 điểm.

 

Vị trí thứ tư: 60 điểm.

 

Vị trí thứ năm: 40 điểm.

 

Vị trí thứ sáu: 40 điểm.

 

Vị trí thứ bảy: 10 điểm.

 

Vị trí thứ tám: 10 điểm.

 

Các đội LPL đã giành chiến thắng trong trận chung kết toàn cầu của Liên minh huyền thoại: RNG: 90 điểm (tiến tới vòng playoffs).

 

FPX: 70 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

EDG: 50 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

TES: 30 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

JDG: 20 điểm (không có playoffs đã có trong vòng playoffs).

 

SN: 20 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

RA: 10 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

Chúng tôi: 10 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

Kết quả playoff mùa hè 2021LPL
2021LPL Fair Summer Fair và Sắp xếp thời gian: Giai đoạn đầu tiên (Hệ thống sủi bọt): G1/12 tháng 8 (Thứ năm) 17:00: Vị trí thứ chín so với vị trí thứ tám.

 

G2/13 tháng 8 (Thứ Sáu) 17:00: Vị trí thứ mười so với thứ bảy.

 

G3/14 tháng 8 (Thứ Bảy) 17:00: Người chiến thắng VSG1 vị trí thứ năm.

 

G4/15 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng VSG2 thứ sáu.

 

G5/19 tháng 8 (Thứ năm) 17:00: Người chiến thắng VSG3 thứ tư.

 

G6/20 tháng 8 (Thứ Sáu) 17:00: Người chiến thắng VSG4 Vị trí thứ ba.

 

Giai đoạn thứ hai (bốn bán kết): G7/21 tháng 8 (Thứ Bảy) 17:00: Người chiến thắng VSG5 Vị trí đầu tiên.

 

G8/22 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng VSG6 thứ hai.

 

G9/26 tháng 8 (Thứ năm) 17: 00: G7 Loser VSG8 LOSER.

 

G10/27 tháng 8 (Thứ Sáu) 17: 00: Người chiến thắng G7 Người chiến thắng VSG8.

 

G11/29 tháng 8 (Chủ nhật) 17:00: Người chiến thắng G9 VSG10 LOSER.

 

Chung kết: G12/ngày được đặt thành người chiến thắng G10 Win VSG11.

 

2021LPL Mùa hè sớm hơn: Vị trí đầu tiên: 200 điểm (tiến bộ tự động).

 

Vị trí thứ hai: 110 điểm.

 

Vị trí thứ ba: 80 điểm.

 

Vị trí thứ tư: 60 điểm.

 

Vị trí thứ năm: 40 điểm.

 

Vị trí thứ sáu: 40 điểm.

 

Vị trí thứ bảy: 10 điểm.

 

Vị trí thứ tám: 10 điểm.

 

Các đội LPL đã giành chiến thắng trong trận chung kết toàn cầu của Liên minh huyền thoại: RNG: 90 điểm (tiến tới vòng playoffs).

 

FPX: 70 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

EDG: 50 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

TES: 30 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

JDG: 20 điểm (không có playoffs đã có trong vòng playoffs).

 

SN: 20 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

RA: 10 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

Chúng tôi: 10 điểm (nâng cao đến playoffs).

 

Làm thế nào về giải đấu mùa hè năm 2021 của Liên minh huyền thoại?
Giải đấu mùa hè "Liên minh huyền thoại" Lịch trình 2021 như sau: 17:00 ngày 7 tháng 6: IG vs SN; 19:00 ngày 7 tháng 6: FPX vs RW; 17:00 ngày 8 tháng 6 Ngày 8 tháng 6: Edg vs BLG; 17:00 ngày 9 tháng 6: FPX so với UP; 19:00 ngày 9 tháng 6: LNG so với V5; 17:00 ngày 10 tháng 6: TTVSJDG.

 

19:00 Vào ngày 10 tháng 6: RAVSLGD; 17:00 ngày 11 tháng 6: BLG vs LNG; 19:00 ngày 11 tháng 6: Chúng tôi vs SN; 17:00 ngày 12 tháng 6: ; 17:00 vào ngày 13 tháng 6: LGD so với UP; 19:00 ngày 13 tháng 6: Chúng tôi vs tt.

 

Thông tin liên quan: Vì kết quả của mùa hè có thể xác định trực tiếp liệu nhóm có tham gia cuộc thi thế giới hay không, người chơi cũng đang chú ý nhiều hơn đến lịch trình của mùa hè này.

 

Bởi vì đội RNG là đội vô địch MSI, nên cần bắt đầu trận chiến vào tuần thứ hai. Hôm qua, ngày đầu tiên của trận chiến IG Battle SN đã giành chiến thắng bởi IG. FPX2-0 sẽ trực tiếp.

 

Cuộc thi "Liên minh huyền thoại" năm 2021 là gì?
2022 Lịch trình giải đấu mùa hè LPL: 1. Tuần đầu tiên (ngày 10 tháng 6 -June 12): 10 tháng 6 (Thứ Sáu): IG vs WBG, FPX vs EDG ngày 11 tháng 6 (Thứ Bảy): AL VS RA, JDG VS TES ngày 12 tháng 6 (Chủ nhật) : UP vs OMG, LNG vs BLG2, tuần thứ hai (ngày 13 tháng 6 -June 19): ngày 13 tháng 6 (Thứ Hai): IG vs FPX, WBG, WBG vs EDG ngày 14 tháng 6 (Thứ ba): JDG VS LGD, TES VS chúng tôi ngày 15 tháng 6 . TES VS IG, WE VS WBG ngày 19 tháng 6 (Chủ nhật): AL vs BLG, LNG vs TT3, 3 tuần (ngày 20 tháng 3 -June 26) ngày 20 tháng 6 (Thứ Hai): OMG vs JDG, UP vs RA ngày 21 tháng 6 (Thứ ba): V5 VS FPX, RNG vs WBG ngày 22 tháng 6 (Thứ Tư): IG vs EDG, IG vs EDG, TES VS BLG ngày 23 tháng 6 (Thứ năm): Al vs LGD, TT VS chúng tôi ngày 24 tháng 6 (Thứ Sáu) Ngày 25 tháng 6 (Thứ Bảy): RA VS WBG, FPX VS TES TES, V5 VS RNG ngày 26 tháng 6 (Chủ nhật): IG VS AL, EDG VS BLG4, Tuần thứ tư (27 tháng 6 LGD, JDG vs TT tháng 6 ngày 28 tháng 6 (Thứ ba): V5 vs WE, LNG VS TES ngày 29 tháng 6 (Thứ Tư): RA VS FPX, WBG so với ngày 30 tháng 6 (Thứ năm): BLG vs IG, RNG vs OMG ngày 1 tháng 7 (Thứ Sáu ) :: Thứ Sáu): EDG vs TT, Al vs V 57 ngày 2 tháng 7 (Thứ Bảy): LNG vs LGD, FPX vs JDG, WBG vs TES ngày 3 tháng 7 (Chủ nhật): , Ngày 4 tháng 7 (ngày 4 tháng 7, ngày 10 tháng 7): ngày 4 tháng 7 (Thứ Hai): TT VS BLG, OMG vs EDG ngày 5 tháng 7 (Thứ ba): RA ngày 7 tháng 7 (Thứ năm): ngày 8 tháng 7 (Thứ Sáu): Chúng tôi vs OMG, LNG vs JD G ngày 9 tháng 7 (Thứ Bảy): AL VS UP, BLG VS WBG, TES VS RNG ngày 10 tháng 7 (Chủ nhật): TT VS IG, EDG VS V56, Tuần thứ sáu (11 tháng 7 -ngày 11 tháng 7): 11 tháng 7 (Thứ Hai) : JDG vs RA, FPX vs LNG ngày 12 tháng 7 (Thứ ba): RNG vs WE, OMG VS TES ngày 13 tháng 7 (Thứ Tư): LGD VS BLG, EDG so với ngày 14 tháng 7 (Tuần 4) 15 (Thứ Sáu): Chúng tôi vs JDG, RNG vs LNG ngày 16 tháng 7 (Thứ Bảy): OMG VS FPX, BLG vs RA, EDG vs TES ngày 17 tháng 7 (Chủ nhật Chủ nhật (Chủ nhật Chủ nhật (Chủ nhật) Tuần (ngày 18 tháng 7 -24 tháng 7): 18 tháng 7 (Thứ Hai): Chúng tôi vs al, IG vs JDG ngày 19 tháng 7 (Thứ ba): TT vs OMG, LNG vs UP ngày 20 tháng 7 (Thứ Tư): TES vs RA, BLG vs RNG ngày 21 tháng 7 . VS UP, OMG VS WBG8, Tuần thứ tám (25 tháng 7 -July 31): ngày 25 tháng 7 (Thứ Hai): FPX vs TT, RA VS RNG ngày 26 tháng 7 (Thứ ba): Al, LGD vs Chúng tôi ngày 28 tháng 7 (Thứ năm), UP VS IG 、 BLG vs FPX 7 月 29日 (日 (周日 : V5 vs OMG 、 Chúng tôi vs LNG9, tuần thứ chín (ngày 1 tháng 8 -August 7): ngày 1 tháng 8 (Thứ Hai) Ngày 5 tháng 8 ngày 3 tháng 8 (Thứ Tư): LGD vs TT, WBG vs JDG ngày 4 tháng 8 (Thứ năm): Chúng tôi vs EDG, RA VS LNG ngày 5 tháng 8 (Thứ Sáu): IG, FPX vs WBG ngày 7 tháng 8 (Chủ nhật): UP vs v5, JD vs AL10, tuần thứ mười (ngày 8 tháng 8 )) 14 (Chủ nhật): LGD vs RNG, UP vs We League of Legends 2021 Cuộc đua mùa hè
Cuộc thi Mùa hè Liên minh huyền thoại 2021 như sau: Liên minh huyền thoại được công bố vào tối ngày 31 tháng 5 trên Lịch trình mùa hè năm 2021. Trò chơi chung sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 6, và nó sẽ liên tục chơi cho đến ngày 8 tháng 8.

 

Các tính năng: Khác với nhiều người xem, trận chiến ra mắt vào ngày 7 tháng 6 không được tổ chức bởi hai đội của RNG, FPX, EDG hoặc TES. Cách tiếp cận chính thức đã được chính thức mở, và IG và SN trở thành nhân vật chính của trận chiến công bố.

 

Những người khác nghĩ về RNG chỉ bị cắt giảm khỏi Iceland. Trong thời gian bị cắt đứt của khách sạn, hàng trăm ping khiến họ không thoải mái.

 

Do đó, so với các đội khác, lịch trình của RNG đã được di chuyển trong gần hai tuần trong tương lai. Chương trình đầu tiên của họ về cuộc thi mùa hè của họ đã được cung cấp vào ngày 20 tháng 6. Điều này bổ sung rất nhiều cho trận đấu mùa hè mà RNG bị thiếu do MSI để chuẩn bị cho MSI. Tinh hoa

 

By duanhui

RIK VIP】 【DAFABET】 【Fa88】 【k8】 【KEO CHINH